מהם הדברים שכדאי לדעת על קרן פנסיה?

כאן תמצאו מידע על:

עודכן בתאריך 2021\05\27.

התחלתם עבודה חדשה? התפטרתם מתפקידכם? יצאתם לפנסיה? בכל שלב במהלך יציאה/כניסה/החלפה של עבודה אתם עלולים לפספס זכאויות שונות בקרן הפנסיה שלכם. קראו את הכתבה הבאה ותלמדו. 

כל כך הרבה פעמים אנחנו שומעים על קרן הפנסיה, כמה אנחנו באמת יודעים מה קורה עם הפנסיה שלנו? מי מנהל את קרן הפנסיה שלנו? 

שאלות רבות נשאלנו ובמאמר זה נביא את המידע שינסה להקיף את עניין קרן הפנסיה.

מהי בכלל קרן פנסיה?

קרן פנסיה היא חיסכון, חיסכון לזמן הפנסיה, העובד מפריש כל חודש סכום כסף עבור הפנסיה שלו, (גם המעביד מחוייב להפריש לקרן הפנסיה של העובד), כשהעובד מגיע לגיל הפנסיה, אצל גברים גיל הפרישה הוא בגיל 67 שנה ואצל נשים הפרישה היא כבר בגיל 62 (מגיל 60 ישנה זכאות לצאת לפנסיה),הוא פורש מעבודתו וזכאי להשתמש בקרן הפנסיה שהוא עצמו חסך, הוא מקבל כל חודש קצבה לפרנסתו.

קרן פנסיה היא ביטוח של ערבות הדדית?

ביטוח פנסיוני הוא ביטוח הדדי, כל אדם שמפריש לקרן פנסיה נקרא "עמית", יש "עמית שכיר" ויש "עמית עצמאי", ברגע שאחד העמיתים יוצא לפנסיה, שאר העמיתים בקרן הפנסיה ערבים אחד לשני (בזכותם יש מספיק כסף לשלם לעמית את הקצבה שלו) במקרים כמו אובדן כושר עבודה או כל מקרה אחר שמאלץ את העובד להפסיק את עבודתו, אם אחד העמיתים יוצא לפנסיה מוקדמת שאר העמיתים בקרן הפנסיה נושאים בנטל, כל אחד משלם את החלק היחסי שלו, לכל אחד יש תשלום שוטף לחברת הביטוח שמנהלת לו את קרן הפנסיה,וכך משולמת התביעה הביטוחית מכספי העמיתים ולא מכספי הנהלת חברת הביטוח. הדבר מחייב את הנהלת הקרן, את חברת הביטוח, להיות זהירה בכל חישובי הפנסיה, כל טעות משולמת על ידי החוסכים ומצד שני החיסכון של המבוטחים עולה עם פעולות מוצלחות, לכן נקבע תקנון לקרן פנסיה.

מה כולל תקנון קרן פנסיה?

בתקנון קרן פנסיה יוגדרו מהן זכויות והתחייבויות עמיתי הקרן, איזה סוג תביעות יאושרו ואיזה לא, מי נחשב כעמית בקרן (אם הצרכים הביטוחיים שלכם גדולים יותר ממה שמציעה הקרן תוכלו לרכוש ביטוחים משלימים שונים), מה יוכר כאובדן כושר עבודה, איך יחושבו המקרים הביטוחיים, גם כאן הושם דגש על איסור אפליית עמית, כל העמיתים בקרן זכאים לאותן זכויות, בין אם מדובר ברואה חשבון ובין אם מדובר במנקה רחובות. הכללים המנחים עליהם מושתתת התקנון יצאו בשנת 2018 ומאז הפער בין קרנות הפנסיה קטן.

הכסף נאסף בקופה ומושם בצד, במקרה של תביעה שאושרה התביעה משולמת מכסף זה, אם יש עודף בסוף כל תקופת הביטוח, לאחר שכל המבוטחים קיבלו את תביעותיהם, הכסף יועבר אליהם חזרה, לעומת זאת, במקרה של גירעון בקופה, אם נוצר מצב שחסר כסף כדי לשלם למבוטחים, העמיתים נאלצים לשלם את הסכום החסר.

הביטוח ההדדי הביא הוזלה לחוסכים, הם לא צריכים לשלם פרמיה על הביטוח, אך מצד שני, העמיתים חשים אי יציבות פנסיונית עם כל מקרה פנסיוני, נכון, אפשר להרוויח הרבה אך דברים יכולים גם להשתנות עם כל מקרה ביטוחי, הסיכון גדול.

במשרד האוצר מכנים את קרן הפנסיה כמכשיר פנסיוני, הרי במקרה של מוות, הפסקת עבודה בגיל פרישה ואובדן כושר עבודה הביטוח הפנסיוני הקרן הפנסיונית מספקת הכנסה ואם תשאלו למי הולך הכסף אם המבוטח נפטר אז תדעו, הקצבה יכולה להגיע לעמית עצמו או לבעלי הזכויות הרשומים.

מהם סוגי קרנות הפנסיה הקיימים?

אכן, 2 סוגי קרנות פנסיה קיימים, 

קרן פנסיה ותיקה וקרן פנסיה חדשה, ההבדל ביניהם הוא בעיקר השיטה בה מחושבים זכויות העמיתים.

רוב קרנות הפנסיה הוותיקות מחשבות זכויות בשיטה בה מגדירים את הזכויות מראש, כל אחד מפריש סכום יחסי משכר עבודתו לקרן הפנסיה, לעומתן, קרנות הפנסיה החדשות מחשבות את ההפרשות מראש, הן מגדירות מראש מה יהיה הסכום שהמבוטח יפריש כל חודש לפנסיה, החיסכון שהעמית יקבל יהיה בהתאם למה שהוא הפריש, ככל שצבר יותר החיסכון שלו יהיה רב יותר.

אם רציתם להצטרף לקרנות הפנסיה הוותיקות, אז לא, כבר בשנת 1995 הן נסגרו, מי שהצטרף לאחר שנת 1995 לקרן פנסיה, הצטרף אוטומטית לקרן פנסיה חדשה, קרנות הפנסיה הוותיקות נחלקו לשניים: קרנות מאוזנות וקרנות בניהול מיוחד, קרנות הפנסיה החדשות, גם הן נחלקות לשניים: קרנות מקיפות וקרנות כלליות. 

מהם ההבדלים בין קרן פנסיה מקיפה לקרן פנסיה כללית?

  • קרנות הפנסיה החדשות המקיפות משקיעות שליש מכספיהן באיגרות חוב ייעודיות שמניבות להן תשואה של 4.86%, בעקבות כך הוגבל הסכום אותו ניתן להפקיד לקרן פנסיה מקיפה, ניתן להפקיד לא יותר מ 20.5% מגובה השכר הממוצע המוכפל בישראל. מי שרוצה להפקיד סכום גדול יותר כל חודש יכול להפקיד זאת בקרן פנסיה כללית שהיא לא משקיעה את כספיה באיגרות חוב ייעודיות. 
  • הבדל נוסף, בקרן פנסיה כללית אין כיסוי ביטוחי (כמו נכות, ביטוח שאירים), לעומת קרן פנסיה מקיפה הכוללת כיסוי ביטוחי.


נכון להיום, אם אתם מצטרפים לקרנות פנסיה אתם יכולים להצטרף רק לקרן פנסיה חדשה, הקרן המקיפה תספק לכם גם כיסוי ביטוחי ולכן היא כדאית יותר.

איך כדאי לבחור קרן פנסיה?

גובה דמי הניהול המרבי יהיה 6% מההפרשה ו 0.5% מהסכום שנצבר.

תוכלו למצוא חברות הגובות דמי ניהול נמוך, אך שימו לב שאתם לא מוותרים על אחוזי תשואה גבוהים בשביל דמי הניהול. 

ככל שהחיסכון שלנו יהיה גדול יותר, הסכום שנקבל לפנסיה יהיה גבוה יותר, הצבירה גדלה אם יש תשואה יפה, אם מנהל קרן הפנסיה יודע להשיג תשואות יפות, יש לו עבר בהשגת תשואות גבוהות, זה יהיה נתון שישפיע על בחירת קרן הפנסיה הטובה ביותר.

הקרנות הן על בסיס של ערבות הדדית, אנחנו רוצים לוודא שהקרן מאוזנת יותר ממה שלא, נבדוק מהם נתוני המאזן האקטוארי, ככל שנמצא יתרה של סכומים גבוהים יותר נדע שהקרן השתלמה לעמיתיה והם קיבלו בסוף התקופה עודף מכספי הקופה, למרות נתונים אלו, כל שנה היא שונה מחברתה ולא ניתן להסיק ממנה על שנה אחרת, משנת 2018 בוצעו מהלכים שונים על ידי המפקח על שוק ההון כדי למנוע גירעון כזה, אי לכך, גירעון אקטוארי לא ממש נפוץ היום.

נחפש קרן גדולה ויציבה, הרי העמיתים ערבים זה לזה, כל מקרה ביטוחי משולם מכספי כל העמיתים, ברגע שהקרן קטנה ויש כמה מקרים ביטוחיים בבת אחת, העמיתים נאלצים לשלם את הגירעון, ככל שהקרן גדולה יותר הסיכוי לגירעון גדול קטן, הרי הסכום מתחלק בין מספר עמיתים גדול יותר.

כדוגמא לכך תוכלו להיזכר במה שקרה לפני כעשר שנים, מספר עובדי מוסך נהרגו, כל העובדים היו מבוטחים באותה קרן, הקרן הייתה קטנה ותשלומי הקצבאות הגיעו ל 5% מכספי הקרן, את הכספים הללו נאלצו לשלם עמיתי הקרן… אותה הקרן פעלה על פי הנחיית משרד האוצר והייתה מבוטחת בביטוח משנה ולכן על העמיתים היה לשלם רק 1%. ראינו שקרן יציבה וגדולה היא רק מעלה.

נבדוק מי מהחברות נותנת שירות טוב, אצל מי נוכל להתעדכן בקלות והמידע יהיה נגיש, לא נרצה למצוא את עצמנו בבוא העת, כשנרצה לממש את החיסכון, רבים על כל שקל שמגיע לנו ביושר, לכן חשוב מאוד לבדוק אם יש לקרן הפנסיה שירות טלפוני / מקוון שתיתן מענה בעת הצורך, מומלץ לברר מה קורה במקרים של תביעות רפואיות, האם קשה לקבל את הכסף, ככל שתדעו יותר על שירות הנהלת קרן הפנסיה, תדעו איך יטפלו בכם כשתרצו לממש את חיסכון הפנסיה שלכם. 

עם התקופה משתנים הצרכים שלנו, אנחנו רוצים לדעת שקרן הפנסיה תנוהל בגמישות ותמשיך להציע לנו מסלולים שונים בהמשך אם המסלול שבחרנו בו בהתחלה כבר לא מתאים לנו, לא נרצה קרן פנסיה שלא מתקדמת ונשארת על אותה נקודה כל הזמן, נכון להיום יש תקנון לקרן פנסיה ולכן הפער בין קרנות הפנסיה השונות הוא קטן, המשותף רב על השונה, למרות התקנון עדיין ניתן למצוא שינויים במסלולי ביטוח והשקעות.

אז איך עובדת קרן הפנסיה?

שני סוגי עמיתים חוסכים לפנסיה, עמית עצמאי ועמית שכיר, מה קורה עם ההפרשות שלהם?

עמית שכיר:

התשלומים לקרן הפנסיה מופרשים מהשכר שלו באופן אוטומטי, הסכום המינימלי להפרשה לקרן פנסיה הוא 6% מגובה השכר, אם רוצה לחסוך יותר יכול להפקיד עד 7% מגובה שכרו, המעסיק נדרש להפריש עבור המעסיק 6.5% וגם כאן הוא יכול להרחיב את ההפרשה ל 7.5%, אם העובד בחר להרחיב את גובה ההפרשה שלו לקרן פנסיה, המעסיק לא צריך להעלות גם הוא את גובה ההפרשה.

מה שהמעסיק שלך הפריש לפיצויים (8.3%), גם זה נכלל בקרן הפנסיה, אך זה מיועד לפיצויים בסיום תקופת העסקה.

למעשה, כל שקל שמופרש על ידי העובד, המעסיק מפריש שני שקלים.

 עמית עצמאי:

עמית עצמאי מפריש עד 16% משכרו לקרן הפנסיה.

על ניהול הפנסיה שלכם אתם משלמים כסף, כן, כספי ההפרשה שלכם ילכו גם על דמי ניהול, ככל שדמי הניהול יהיו זולים יותר, גובה ההפרשה לחיסכון יגדל.

תשובות על השאלות שלכם:

אתם זוכרים שהקרן מתבססת על ערבות הדדית, אם מצטרף אדם לא בריא ובהמשך הוא תובע תביעת נכות, מי שישלם את זה הם שאר העמיתים, למה ששאר העמיתים יינזקו אם האדם ידע לפני כן שהוא לא בריא ומתכנן לתבוע נכות? לכן, במקום למלא שאלון בריאות, נדרשת תקופת אכשרה.

תקופת האכשרה היא בת 60 חודש ומחושבת מיום ההצטרפות, אם מבוטח תובע  את קרן הפנסיה לפני שהוא סיים את תקופת האכשרה, הנהלת הקרן בודקת אם הייתה לפני כן מחלה שגרמה למקרה התביעה, החברה אוספת חומר רפואי ממרכזים רפואיים ועורכת מחקר משלה בנוגע למקרה הספציפי, אם התברר שאכן הייתה מחלה קודמת והיא זו שגרמה למקרה התביעה, התביעה נדחית, אם מתברר שהתביעה מצדיקה תשלום ולא הייתה לה רקע מקדים, הקרן תממן את התביעה.

שימו לב: כל פעם בה: השכר עולה מעל 15% / הגדלתם את תקופת הביטוח / החלטתם לוותר על ביטוח שארים ובסוף התחרטתם, בכל פעם כזו קיימת תקופת אכשרה נוספת. 

קרן פנסיה מקיפה מבטחת אתכם באופן אוטומטי גם בביטוח שארים.

ביטוח שארים הוא ביטוח במקרה של פטירה, בביטוח מנהלים לעומת קרן פנסיה הסכום משולם בסכום חד פעמי, כאן הביטוח משולם בקצבה חודשית, בביטוח חיים המבוטח הוא זה שקובע מי מקבל את הכסף במקרה שהוא מת, חלילה, בקרן הפנסיה מי שיקבל את הכסף יהיה זה שהוגדר בתקנון של הקרן:

  • בן או בת הזוג – אם הם ידועים בציבור.
  • ילד ביולוגי, מאומץ או חורג, אך לא מעל גיל 21.
  • הורים נתמכים.

הסכום המירבי שיוכלו לקבל שאירים יהיה 100% מהשכר המבוטח בקרן, אם הרווחתי 15,000 ש"ח כל חודש, הקצבה המקסימלית לשאירים יכולה להיות עד 15,000 ש"ח. 

60% מהשכר המבוטח יקבל בו/בת הזוג, את הקצבה היא מקבלת כל החיים. גם אם האלמנה מתחתנת היא ממשיכה לקבל קצבה על בעלה הקודם.

40% מההכנסה המבוטחת יקבל ילד יתום, בתנאי שהוא עוד לא בן 21.

אם יש לנפטר הורה נתמך, ההורה יקבל קצבה בגובה 20% מההכנסה המבוטחת.

שימו לב, כל הקצבאות המשולמות לא יכולות להיות גבוהות מההכנסה המבוטחת,

 אם הנפטר הרוויח 10,000 ש"ח כל חודש, לאחר פטירתו נותרו אלמנה, שני ילדים קטנים והורה נתמך, כל אחד יקבל את היחס המגיע לו: האלמנה תקבל 6,000 ש"ח כקצבה חודשית, הילדים יקבלו קצבה חודשית של 2000 ש"ח כל אחד וההורה הנתמך לא יקבל קצבה.

שימו לב, אם יש ילדים מתחת לגיל 18 לא יוכלו למשוך את הקצבאות כסכום חד פעמי.

קרן פנסיה מקיפה כוללת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, ברגע שמבוטח נפגע במהלך עבודתו (ולא דווקא בה), קרן הפנסיה תשלם לנפגע קצבה חודשית על שהוא איבד את יכולתו לעבוד, גובה הקצבה תיקבע על ידי אחוזי הנכות שתיקבע וועדה רפואית, מ 75% נכות ומעלה, תוגדר הנכות כנכות מלאה.

יתרה מזאת, כאן יבוצע "שחרור פרמיות" קרן הפנסיה תמשיך להפקיד עבור המבוטח כל חודש את הסכום שנהג להפריש בתקופה בה הפריש הוא והמעסיק שלו בעד עבודתו.

אובדן כושר עבודה יוכר רק אם הוא מעל 90 יום, אם אתם תובעים את קרן הפנסיה על אובדן כושר עבודה בנוסף ל 90 הימים שהתקופה צריכה להיות, קחו בחשבון שעוד תאלצו לעבור וועדה רפואית והיא צריכה להיות דווקא של קרן הפנסיה (לא יעזור אם כבר עברתם ועדה רפואית בביטוח לאומי).

הועדה הרפואית בודקת אם האדם אכן נכה כפי שהוא מצהיר, ברגע שנפגע כושר העבודה שלו ב 25% ונוצר מצב שהוא לא יכול לעבוד במה שעסק קודם לכן, הוא לא יכול לעבוד בעבודה שמתאימה להשכלה / לניסיון / להכשרה שלו, אם עברו מעל 90 יום שהוא במצב הזה, הוא עונה להגדרה של נכה. 

הוועדה הרפואית יכולה לשלוח אותו לעבוד במשהו שכן יתאים ליכולותיו, שימו לב, היא לא תשלח כלכלן לעבוד כקופאי, אך היא כן יכולה לשלוח אותו לעבוד בבנק.

שימו לב: לוועדה הרפואית אתם יכולים להביא רופא מטעמכם שישתתף בוועדה.

מגיל הפרישה ניתן לקבל קצבת זקנה, הזכאות לפרישה היא מגיל 60, מגיל זה תוכלו לקבל קצבת זקנה. ככל שאתם מתחילים לקבל את קצבת הזקנה מוקדם יותר, גובה הקצבה יורד. אם התחלתם לקבל קצבת זקנה ואתם ממשיכים לעבוד, תצטרכו לתאם מס של כל ההכנסות שלכם.

קצבת הזקנה המשולמת היא לכל  תקופת החיים של המבוטח, אם הוא נפטר הקצבה מועברת לבן /בת  זוגו,  כשיוצאים לפרישה ומתחילים לקבל את קצבת הזקנה מקרן הפנסיה צריך להחליט מה יהיה המסלול על פיו תשולם קצבת הזקנה, אחרי שהקצבה כבר שולמה לא ניתן לשנות מסלול.

שימו לב: אתם יכולים להחליט אם למשוך את הסכום כסכום חד פעמי או שהוא ישולם כקצבה חודשית, זכרו כי משיכה חד פעמית חייבת במס. אתם יכולים לבדוק אפשרות של פיצול המשיכות להוזלת המס.

בסיום כל שנה תקבלו מחברת הביטוח דו"ח שנתי המיועד לעמיתים, בו מופיע מידע על גודל הקרן שלכם, מה גובה התשואה של הקרן שלכם ומה גובה דמי הניהול שאתם משלמים. מי שמפקיד כל רבעון מקבל גם דו"ח רבעוני.

אתם לא צריכים לחכות שהשנה תסתיים כדי לראות את מצב קרן הפנסיה שלכם, באפשרותכם לבדוק את חשבון הפנסיה שלכם גם באופן מקוון באינטרנט על ידי סיסמא ויצירת קשר עם החברה המנהלת את קרן הפנסיה שלכם, את המידע על דמי הניהול והתשואות תוכלו למצוא באתר משרד האוצר.

כל תהליך הצטרפות לקרן הפנסיה, הבחירה איזה מן מסלולים לבחור, לאיזו חברה לפנות, כמה כדאי להשקיע, כל העניין הזה מורכב ולכן כדאי להיעזר בבעלי מקצוע בעלי הרשאה לעסוק בתחום, איזה בעל מקצוע שתבחרו ידע להוביל אתכם למסלול הפנסיוני המותאם לכם, אך שימו לב לנקודה חשובה: לסוכן ביטוח פנסיוני יש קשר עם חברת הביטוח וייתכן שהוא עובד עבור חברת הביטוח, לעומתו, יועץ פנסיוני בא במבט אובייקטיבי, הוא לא מחויב לחברות הביטוח ולכן הוא יכול להיות יעיל יותר, אין לו קשר להנהלת קרן הפנסיה והוא מעוניין לעזור לכם להגיע לקרן הפנסיה שתשתלם לכם ביותר.

לסיכום:

המידע שהבאנו כאן עזר לכם להבין מהי קרן פנסיה ומהי חשיבותה, עכשיו כשהכל ברור לכם, תדעו שצריך להתמקד במסלול ביטוח והשקעה שמתאים לכם אישית, לגיל ולמכלול הנתונים, בנוסף תדעו לבדוק מהי רמת התשואה המתקבלת תוך התייחסות לדמי הניהול, מה שלא תעשו, אם משהו לא מובן, אל תהססו, שאלות שאלות, וכבר אמרו חז"ל, לא הביישן למד.

לחישוב הפנסיה שלכם תוכלו להיעזר במחשבוני פנסיה:

במחשבון פנסיה תראו מה סכום הכסף שנצבר בקרן הפנסיה שלכם, ומה יהיה גובה קצבת הפנסיה החודשית בהתאם לסכום המופרש, בעזרת המחשבון תוכלו לבדוק אם סכום ההפרשה מספיק כדי לכלכל אתכם לאחר גיל הפרישה, כדאי לבדוק את העניין מוקדם ולא לעמוד בפני שוקת שבורה, בשעת הפרישה לראות שסכום הקצבה הוא קטן מידי ביחס לרמת החיים שלכם, ייתכן שהיו זמנים קשים יותר כלכלית בהם לא חסכנו עבור הפנסיה, או אולי חסכנו מעט, כל זה משפיע על גובה הקצבה שנקבל בסופו של דבר, השימוש במחשבון הוא פשוט ומלווה בהוראות ברורות, בהצלחה בחישובים!

אין לכם את זה? רוצים לעשות סקר שוק על קרן הפנסיה שלכם אך לא עושים זאת? חבל. השאירו פרטים אישיים לתזמון פגישה עם יועצים כלכליים מטעם המגזין למשקיע המתחיל. אנו נעשה את מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב- בדיקת הזכאות שלכם וניצול כספים שלא השייכים לכם לטובת חשבון הבנק שלכם. 

תנו לידיים מומחיות לנהל לכם את תיק הפנסיה שלכם.

תודה שיצרת קשר עם המפתח למשקיע המתחיל

ניצור איתך קשר בהקדם