מהם מכשירים פיננסיים?

מי לא רוצה מכשיר שמייצר לו הכנסה פיננסית? האם זה נקרא מכשיר פיננסי? מהו מכשיר פיננסי ואיך רוכשים אותו?

עודכן בתאריך 2021\05\27.

מה זה מכשיר פיננסי?

אז כן, מכשיר פיננסי הוא כלי לייצור כסף, חוזה כספי בין שני צדדים, כאשר צד אחד מגייס כסף למימון העסקה ולכן הוא מנפיק מניות, בעוד הצד השני רוכש את המנייה כדי לקבל רווח עתידי, אם זה על ידי חלוקת רווחים (דיבידנדים) או שמדובר ברווח אחר. הצד שמגייס כסף למימון העסקה שלו מקבל כסף רב כאשר הוא מוכר מניות שלו והם מסייעות לו במימון עסקאותיו השונות.

ההגדרה היבשה למכשיר פיננסי היא חוזה בין שני צדדים המניב נכס כספי, בעוד שצד אחד מתחייב כספית והצד השני משתמש במכשיר הפיננסי כדי לייצר הון. 

מכשירים פיננסים רבים קיימים בשוק ההון, האם יש מכשירים פיננסים בשימוש נפוץ יותר משאר המכשירים הפיננסיים?

מהם המכשירים הפיננסיים הנפוצים?

מכשירים פיננסיים רבים קיימים, את הנפוצים שבהם אנחנו מציגים כאן לפניכם:

  • מניות
  • איגרות חוב
  • איגרות חוב להמרה
  • שטרות חוב
  • כתב אופציה
  • אופציה
  • קרן נאמנות
  • תעודות סל
  • חוזים עתידיים

מה זו מנייה?

כנראה שאתם כבר יודעים שהמשמעות של מניות היא ניירות ערך, וזה נכון, מנייה היא נייר ערך המקנה בעלות על חברה מסוימת (נכס פיננסי) למחזיק המנייה. אם יש לי מנייה של חברת אינטל נניח, אני זכאי  לקבל רווחים של החברה לפי יחסיות המנייה שלי. אם 40% מהמניות הושקעו על ידי משקיע אחד, הוא יהיה זכאי לקבל 40% מהרווחים, חלוקת הרווחים מתבצעת בהתאם לאחוזי ההשקעה. מי שיש לו מנייה בבעלותו, לרוב תהיה לו גם זכות הצבעה בעניינים פיננסיים הקשורים לחברה. ברגע שחברה מתפרקת, בעל המנייה זכאי לקבל חלקים מהרווחים.   

מנייה מקנה לבעלים שלה זכויות וחובות כלפי החברה. בעל המנייה יכול להצביע ולהיות שותף בהחלטות על עתיד החברה, מצד שני המנייה מקנה לו גם חובות כלפי החברה, בתקנון כל מנייה יופיעו זכויות וחובות בעלי המניות, לחברה אחת יכולות להיות מיליונים של משקיעים במניות. אם אתם בוחרים להשקיע במניות אתם מקבלים מניות לפי יחס ההשקעה שלכם. אם רק שני אנשים השקיעו בחברה אחת ונדרש סכום של 100 אלף ש"ח מתוכם אחד נתן 40 אלף ש"ח והשני השקיע 60 אלף ש"ח, אחד יקבל 40 מניות והשני יקבל 60 מניות, הכל לפי יחס ההשקעה, ברגע שיתקבל רווח מההשקעה שלהם, היא תחולק גם על פי יחס ההשקעה, מי שהשקיע 40% יקבל 40% ומי שהשקיע 60% יקבל 60%.

מה זה איגרות חוב?

איגרת חוב מכונה גם אג"ח, איגרות חוב, גם הם ניירות ערך, בנייר זה כתובה התחייבות חברה או מוסד פיננסי, לפירעון חוב, חברות רבות משתמשות השיטה זו להלוות כסף, המשקיע מקבל איגרת חוב בו מתחייבת החברה לפרוע לו את חובה, את החוב המשקיע מקבל, בדרך כלל, במספר תשלומים, לרוב יוצמד לסכום החוב גם ריבית והצמדה (כדי שזה יהיה רווחי למשקיעים), תאריך פירעון החוב ואופן הפירעון מפורטים באיגרת החוב.

שני סוגי איגרות חוב נפוצות:

איגרות חוב ממשלתיות ואיגרות חוב של מוסדות פיננסיות גדולים. אם קניתם איגרת חוב אתם לא צריכים לחכות עד שיגיע תאריך הפירעון שלה, איגרות החוב יכולות להחליף עשרות ידיים עד שהן נפדות, איגרות החוב נסחרות בבורסה והערך שלהן משתנה מדי פעם, בהתאם למצב שוק ההון, אם יש אופציה אחרת להשגת תשואה דומה לאיגרות חוב, מחיר האיגרות חוב יורד, אם אין עוד אופציות בסיכון דומה בשוק ההון, מחיר איגרות החוב עולה. אף אחד לא מבטיח לי שבעל החוב יוכל לעמוד בהתחייבויות שלו ולכן הרבה פעמים נקבעות בטוחות או ערבויות לכספי ההלוואה (אבל לא תמיד).

אם לקחתם אי פעם משכנתא אז כבר נתקלתם באיגרת חוב, כן, גם שטר משכנתא הוא איגרת חוב, אתם הלווים חייבים לבנק את כספי המשכנתא ואתם מתחייבים לפרוע אותם בתאריכים הכתובים, את ההלוואה אתם מחזירים במספר תשלומים בתוספת ריבית (ואולי גם הצמדה), הנכס שקניתם ממושכן וערב לכספי המשכנתא.

קיימים סוגי איגרות חוב שונים: אג"ח מיועד, אג"ח אופציה ואג"ח להמרה.

איגרת חוב להמרה, מה זה בכלל?

איגרת חוב להמרה היא איגרת חוב אותה אפשר להמיר למניות אחרות. בדרך כלל, המניות שיוכלו להמיר את איגרת החוב תהיינה מניות של אותה חברה שהנפיקה את איגרת החוב. אבל לא תמיד, מדינת ישראל הנפיקה בעבר איגרות חוב הניתנות להמרה במניות של מוסדות ממשלתיים. איגרת חוב להמרה מבוקשת יותר מאיגרת חוב רגילה כיוון שהיא בסך הכל הלוואה סחירה, אפשר להפוך אותה למנייה שתניב רווחים גדולים יותר, מצד שני לא חייבים להיות חשופים לסיכונים הגבוהים של המניות (פשוט, ברגע שרוצים לקנות מנייה שווה, ממירים את איגרת החוב למנייה הספציפית מבלי להסתכן בירידת ערך הנכס הפיננסי הקיים).

שימו לב: אם ברשותכם איגרת חוב להמרה ובחרתם להמיר אותה, קחו בחשבון את פרמיית ההמרה שתצטרכו לשלם. כמו כן, את איגרות החוב אפשר להמיר בהתאם ליחס ההמרה שנקבע בהנפקת איגרת החוב להמרה. יחס המרה יקבע כמה איגרות חוב ימירו מנייה בודדת, מחיר המניות משתנה כל הזמן ולכן לא תמיד יהיה משתלם להמיר איגרות חוב במניות.

מה זה שטר חוב?

שטר חוב הוא שטר בו כתובה התחייבות כספית של אדם לרעו, נניח וראובן לווה משמעון 50 ש"ח, ראובן הנפיק שטר חוב לראובן בו הוא מתחייב לשלם לו את חובו, הרבה פעמים יהיו גם ערבים לשטר חוב, בשטר יצוין מועד פירעון החוב העתידי, בעסקאות רבות משתמשים בשטר חוב למטרת ביטחון לצד השני, במקרה כזה, בשטר החוב יצוין כי במקרה בו צד אחד מפר את החוזה, הצד השני יכול לממש את שטר החוב מבלי שיצטרך להראות אם העסקה התקיימה בסופו של דבר.

מה זה כתב אופציה?

כתב אופציה הוא נייר ערך הניתן להמרה למניות של חברות דומות לחברה שהנפיקה את כתב האופציה. את כתב האופציה מנפיקה חברה, ולכן, ברגע שכתב האופציה ממומש, החברה מקבלת תוספת מהמימוש ותמורת הכסף הנכנס היא מנפיקה מנייה אחרת.

לא כל כתב אופציה נסחר בבורסה, ולא לכל מנייה יש אופציה, ברגע שמנפיקים מנייה ומנפיקים עבורה כתב אופציה, היא עולה יותר, הערך שלה עולה, היא ניתנת להמרה.

אופציה, מה זה בכלל?

מילה נרדפת לאופציה היא אפשרות, בשוק ההון אופציה מקבלת משמעות נוספת, אופציה היא הסכם דברים בין רוכש וקונה, מי שכותב את האופציה הוא המוכר של האופציה ומי שקונה את האופציה מקבל זכות למכור או לקנות נכס פיננסי מסוים, המחיר שיקבע לנכס יהיה מחיר המימוש, הוא יקבע לפי הביקוש וההיצע הקיימים בשוק לנכס הספציפי, אופציית רכש היא הזכות לרכוש נכס, לעומתה, אופציית מכר היא הזכות למכור את הנכס, אופציית רכש היא הזכות לרכוש נכס, לעומת זאת, אופציית מכר היא הזכות למכור את הנכס,

כדאי שתכירו את סוגי האופציות הבולטים:

אופציה אירופאית – אופציה הניתנת למימוש רק אחרי שפג תוקף האופציה.

אופציה אמריקאית – אופציה הניתנת למימוש כל הזמן, עד ליום בו פג תוקף האופציה.

מי היא קרן נאמנות?

קרן נאמנות היא קרן המשקיעה בניירות ערך, ההשקעה נעשית על ידי מנהלי הקרן והוא בעצם הנציג של כל המשקיעים שבחרו להשקיע בקרן נאמנות, בדרך כלל, ההשקעה המשותפת של המשקיעים תהיה השקעה בניירות ערך, את מנהלי הקרן מחתימים על טופס נאמנות שיפעלו ביושר, על פי הנדרש.

מנהלי הקרן פועלים לפי תקנון הקרן בו יופיע מדיניות ההשקעות, הם ישתפו את המשקיעים בהשקעות הצפויות ויחתרו להגדיל את ההון המשותף של הקרן, קרנות נאמנות רבות קיימות בשוק ההון, קרן נאמנות המשקיעה באג"ח, קרן נאמנות המשקיעה במניות ועוד, המשקיעים קונים את חלקם בקרנות נאמנות על ידי רכישת יחידות השתתפות, כל יחידת השתתפות היא אחוז מערך כל הקרן, נניח שיחידת השתתפות עולה 50 אלף ש"ח, רכישת שני יחידות השתתפות תעלה 100 אלף ש"ח, כל יחידות ההשתתפות זהות והרווה המתקבל הוא על פי מספר היחידות שנרכשו.

קרן נאמנות נסחרת בבורסה ואם תרצו אתם יכולים להצטרף אליה דרך בנקים מסוימים.

תעודות סל, מה זה?

תעודת סל גם היא מכשיר פיננסי והיא דומה לאיגרת חוב, גם היא משלבת התחייבות כספית ונסחרת בבורסה, תעודת סל עוקבת אחרי מדדים עצמם ולא אחרי מה שמוצמד למדד, יש תעודות סל שעוקבות אחרי מדדי מניות, מדדי אג"ח, מדדי מט"ח ועוד.

תעודת הסל של מניית תל אביב 35, דומה לכל 35 המניות המשולבות במדד, מחיר הנכס אחריה עוקבת תעודת הסל תשפיע על מחיר התעודה עצמה. הגוף הפיננסי שהנפיק את תעודת הסל מתחייב לשלם תמורת תעודת הסל את הסכום שיתקבל מהשינויים שהתרחשו במדד בתוספת המחיר הבסיסי הראשון.

חוזה עתידי, למה זה מכשיר פיננסי?

חוזה עתידי הוא מכשיר פיננסי כיוון שבו מתחייב צד אחד לספק (או לקנות) לצד השני את הסחורה / מנייה / כל נכס פיננסי אחר. ברגע שהחוזה ימומש, הסחורה תסופק, הכסף יועבר לידי מי שמחזיק בהתחייבות, נניח וסוחר ובנק מנהלים מסחר ביניהם על ניירות ערך שונות, הם לא רוצים להפסיד, הרי מחיר המניות יכול לרדת ולהשתנות כל הזמן, לכן יחד עם החוזה העתידי ה"סוחר" שמספק את הסחורה יצטרך להפקיד כסף ביטחון שיבטיח את אספקת הסחורה, פיקדון זה נקרא "מרג'ין" והוא מתעדכן כל הזמן עם תנודתיות מחיר הסחורה.

לסיכום

כל כך הרבה מכשירים פיננסים קיימים, כשאתם בוחרים להשקיע במכשיר פיננסי מסוים, חשוב שתשקלו היטב מה היתרונות והחסרונות למכשיר הפיננסי הספציפי, לכל מכשיר פיננסי מאפיינים משלו, יריעה קצרה זו לא מביאה מספיק ידע על מאפייני המכשירים הפיננסים השונים, כאן באתר תמצאו מידע נוסף שיסייע לכם בבחירת המכשיר הפיננסי המתאים לצרכים שלכם.

אל תסתפקו במועט!

אנו נשמח לתת לכם שירות ישיר בלי מסכים מפרידים באופן הכי פרונטלי שיש. 

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם לתזמון פגישה ללא עלות מצדכם. 

יהיה נעים להכיר.

תודה שיצרת קשר עם המפתח למשקיע המתחיל

ניצור איתך קשר בהקדם