מי הן קרנות הפנסיה המובילות?

צפיפות רבה שוררת בראש הטבלה של קרנות הפנסיה. מאז הוחל המודל הצ'יליאני בינואר 2016, אין קרנות שהשיגו תשואות עודפות. אלו הנתונים העולים מבדיקת התשואות של הקרנות במסלולים של גילאי 50 ומטה. מבין קרנות הפנסיה הגדולות, המצטיינות הן הפניקס וכלל ומבין הקרנות הקטנות, אלטשולר שחם היא המצטיינת. הפניקס וכלל הניבו תשואה של 36.4% ו 37.2%. אלטשולר שחם הניבה תשואה של 47% והראל 35.6%.

קרן הפנסיה של חברת הראל, היא הגדולה ביותר ומנהלת 44.6 מיליארד ש"ח. הפניקס לעומת זאת, מנהלת כ- 21 מיליארד ש"ח.

להראל, כלל והפניקס המוחזקות על ידי חברות ביטוח, יש יתרון על פני אלטשולר שחם, מיטב דש ופסגות מפני שהן יכולות לבצע חיתום לחוסכים. לעומת זאת, הקרנות הקטנות המוחזקות בבתי השקעות, נאלצות להשתמש בשירותיו של מבטח משנה על מנת לצמצם את הסיכונים של משיכת כספים פתאומית ומסיבית על ידי הרבה חוסכים.

מיטב דש ואלטשולר שחם לא יכולות לבצע חיתום. כלומר, הן חייבות לקבל אליהן כל חוסך ללא תלות ברמת ההכנסה שלו או במצבו הבריאותי. קרנות אלה הן גם קרנות ברירת מחדל (עובד חדש שהתחיל לעבוד, ולא הודיע למעסיק אצל איזה גוף מבטח הוא מעוניין לנהל את כספי הפנסיה שלו, תיפתח לו קופה באחת מקרנות ברירת המחדל. חברות אלה משתנות בהתאם למכרזים של משרד האוצר). הפניקס לעומתן, כן יכולה לבצע חיתום.

את שני המקומות האחרונים ברשימה מאיישות מגדל עם תשואה של 27.72%, והקרן של הלמן אלדובי עם תשואה של 23.87%. קרן הפנסיה של הלמן אלדובי עתידה להיספג אל תוך הפניקס, מאחר וחברת הביטוח רכשה אותה.

קרנות הפנסיה לפני ואחרי אימוץ המודל הצי'יליאני

מבדיקה ארוכת טווח של 10 שנים, הכוללת את הקרנות לפני ואחרי אימוץ המודל הצ'יליאני, נמצא כי אלטשולר שחם מובילה. יחד עם זאת, חשוב לזכור שקרן אלטשולר היא יחסית קטנה ביחס לקרנות הגדולות והיה ניתן לקבל בה תשואה גבוהה יותר.

תשואה לעשר שנים

קרנות הפנסיה המובילות

בגדול, התשואה הממוצעת של הקרנות עמדה על כ- 81% כלומר, כ- 7.1% בשנה. תשואה יפה מאוד הנובעת בעיקר מהצמיחה שהייתה בעשור האחרון בשוק המניות. באופן מפתיע, אימוץ המודל הצ'יליאני לא גרם לעליה בתשואה. הסיבה לכך היא, ככל הנראה, תשואה יחסית נמוכה במשך שנתיים בשוק המניות, בשנת 2018 ובשנת 2020.

הקרן שצברה את התשואה הטובה ביותר בעשור האחרון לעמיתים בני עד חמישים, היא אלטשולר שחם. בין אוקטובר 2010 לאוקטובר 2020, עלתה הקרן ב 106.6%. אחריה נמצאת כלל עם תשואה של 87.7%. כלל ביטוח היא הקרן הראשונה מבין הקרנות המנוהלות על ידי חברות ביטוח. במקום השלישי נמצאת הראל עם תשואה של 85.3%. במקומות האחרונים נמצאות מגדל והלמן אלדובי עם תשואה של 70.65% ו 59.3% בהתאמה.

בינואר 2016, חל מהפך בעולם קרנות הפנסיה של אזרחי ישראל. הקרנות עברו לעבוד בשיטת המודל הצ'יליאני כלומר, שיעורי האחזקה באג"ח ומניות, נגזרות מגילו של החוסך. כמובן שאחוזי האחזקה במניות ובאגרות חוב משפיעים על רמת הסיכון של התיק.

מאז 2016, השוק עוקב בעיקר אחרי קרנות הפנסיה במסלולים המיועדים לעמיתים עד גיל 50, שתפס את מקומו של המסלול הכללי של הקרנות.

רק הבהרה קטנה:

אם תרצו למדוד את התשואה של הקרנות במסלולים של גילאי עד 50, תהיה בעיה. הסיבה לכך היא שכשאר עברו הקרנות למודל הצ'יליאני, הן גרסו את התשואות הקודמות והחלו מאפס.

לכן, כדי למדוד תשואה עבור עשר שנים, נמדדה התשואה מינואר 2016 עד היום, ואת הנתונים עבור חמש השנים הקודמות, אספנו מנתוניה של קרן הפנסיה המקיפה הכללית.